Datorită dezvoltării şi evoluţiei societăţii umane în general, în prezent asistăm la o continuă multiplicare şi diversificare a contractelor care se încheie. Contractul este principalul izvor de obligații, prin intermediul său realizându-se stabilitatea relațiilor interumane în cadrul circulației bunurilor și valorilor. O economie de piață veritabilă este susținută în măsură considerabilă de regularitatea și onestitatea raporturilor juridice dintre parteneri în procesul producerii și circulației de bunuri, prestării de servicii etc.

Scopul unităţii de curs este cunoașterea, înțelegerea și analiza problemelor actuale privind principalele contracte civile, și asimilarea de către studenți a particularităților problemelor actuale a fiecărui contract, precum și analiza comparativă a acestora, reliefând aspectele esențiale atât teoretice, cât și practice.

Importanța studierii acestei unități de curs este necesară dată fiind frecvența și diversificarea încheierii de contracte civile, precum și datorită apariției diferitor probleme specifice în cursul executării acestor contracte.