Cursul dat este o disciplină de specialitate, menită să formeze la studenţi cunoştinţe profunde din domeniul ecologiei, să-i cunoască cu un sistem de metode şi procedee de familiarizare a copiilor cu natura, forme de lucru tradiţionale şi netradiţionale, necesare pentru a realiza o muncă eficientă de cunoaşterea naturii în instituţiile preşcolare.