Geomorfologia - știința ce studiază reliefului Terrei.