Studierea populaţiei de către geografie nu se limitează numai la fenomenele demografice

propriu-zise, ci cuprind şi modul de viaţă al omului, modul de organizare a teritoriului în care el

îşi desfăşoară activitatea, respectiv habitatul.