Cursul Traducerea aplicată se înscrie în lista disciplinelor de specialitate. Cursul are drept obiectiv consolidarea unui şir de competenţe, dezvoltate în cadrul altor cursuri de traducere, ce țin de traducerea textelor specializate. Dezvoltarea cu succes a acestor competenţe în cadrul cursului condiţionează exercitarea profesiei de traducător. Acest curs vine ca o continuitate a cursurilor de traducere de la ciclul licență.

Competențe profesionale:

CP1. Aprofundarea cunoștințelor teoretice în domeniul traductologiei.

CP2.1. Traducerea și interpretarea textelor specializate de complexitatea nivelului C1.

CP3.2.Utilizarea tehnicilor de traducere la traducerea textelor specializate.

CP4.4. Aplicarea metodologiilor de prelucrare a corpusului de texte: achiziția, constituirea, analiza, interpretarea corpusului bilingv și monolingv, textual, oral și scris.

CP5.3. Aplicarea mijloacelor software în procesul de traducere scrisă.

CP6.4 Aplicarea criteriilor de evaluare/ autoevaluare a activității de traducător.

Competențe transversale:

CT1. Asumarea responsabilității pentru cunoștințele profesionale teoretice și practice și evaluarea performanței strategice.

 

Finalităţile cursului:

La finele cursului studenții vor fi capabili:

–     traducă și să interpreteze texte specializate de complexitatea nivelului C1;

–     utilizeze tehnicile de traducere la traducerea textelor specializate;

–     aplice metodologiile de prelucrare a corpusului de texte: achiziția, constituirea, analiza, interpretarea corpusului bilingv și monolingv, textual, oral și scris;

–     aplice mijloace software în procesul de traducere scrisă;

–     aplice criteriile de evaluare/ autoevaluare a activității de traducător.