Unitatea de curs „Responsabilitate socială în relații publice” are ca scop familiarizarea masteranzilor cu conceptul şi procesul de responsabilitate socială, precum şi cu integrarea acestuia în activitatea  instituțiilor și companiilor moderne. Temele legate de responsabilitatea socială se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică, cât şi una practică. Astfel, masteranzii vor dobândi competențele necesare pentru formarea ca viitori specialiști în managementul serviciilor publice. Temele abordate vor lărgi aria cunoştinţelor dobândite şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a masterandului, care va avea o viziune mult mai aprofundată asupra managementului serviciilor publice.