Scopul unităţii de curs constă în înţelegere mai bună noţiunilor de bază legate de managementul sistemelor agrosilvice, proceselor, care determină dezvoltarea durabilă a sistemelor agrosilvice şi determinarea posibilităţilor de îngrijire, management şi ameliorare a sistemelor agrosilvice în perioada dezvoltării lor.