• Scopul cursului ,,Teoria și metodica instruirii la geografie” constă în studierea esenței procesului de învățământ, principiilor didactice, mijloacelor de învățământ; metodelor didactice, formelor de activitate didactică, pentru conferirea unei baze teoretice, științifice și practice a instruirii la geografie în vederea optimizării ei. 
  • Această unitate de curs se bazează pe competențele obținute prin studierea unităților de curs anterioare de la ciclul licență: Pedagogia, Practica de inițiere, Didactica geografiei, Managementul educațional ș.a.