Cursul de „Limba engleză, C 1” este prevăzut pentru masteranzii anului I care își fac studiile de masterat la specialitatea "Limbi moderne aplicate (engleză)" și are drept scop îmbunătățirea abilităților comunicative ale masteranzilor în limba engleză. Competenţe prealabile: Studenții trebuie să cunoscă limba engleză la nivelul B2 conform Cadrului European Comun de Referință.