Cursul Limbajul mass media în traducere se înscrie în lista disciplinelor de specialitate de la ciclul masterat. Cursul are drept obiectiv antrenarea studenților în diferite activități de traducere a articolelor mass media prin dezvoltarea unui şir de competenţe de specialitate, legate de traducerea articolelor social-politice și economice. Dezvoltarea cu succes a acestor competenţe în cadrul cursului condiţionează exercitarea profesiei de traducător.