Cursul Limba germană, nivel C 1 se înscrie în seria disciplinelor obligatorii din planul de formare a specialiștilor ai profilului Științe ale educației (Master), constituind o componentă esențială a programului de instruire. În cadrul acestui curs se pune accent pe perfecționarea vocabularului și pe structurarea discursului, lucrându-se cu texte și teme complexe, având ca obiectiv general dezvoltarea competențelor cognitiv-formativ-aplicative ale masteranzilor. Masteranzii sunt antrenați să înțeleagă texte literare complexe, cât și articole specializate, să vă exprimați spontan şi fluent, să utilizeze limba în mod eficient şi flexibil atât în viaţa socială sau profesională, cât şi în cadrul școlar sau academic, să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg, utilizând diferite mijloace de de coeziune a discursului.