Cursul Design educațional este centrat pe formarea/ exersarea la studenți a competențelor de proiectare didactică și proiectarea activităților extracurriculare în instituțiile școlare și preșcolare, tratează metodologia organizării procesului educațional în învățământul primar/gimnazial/ instituțiile de educație timpurie, analizează activitatea profesorului-diriginte în vederea întocmirii Agendei dirigintelui, propune modele de proiectare a învăţării constructiviste bazate pe etapele lecţiei.