Unitatea de curs „Administrarea finanţelor publice” atrage o atenţie sporită asupra fenomenelor ce au loc într-un stat în domeniul finanţelor publice şi este destinată studenţilor de la ciclul II, studii superioare de master cu frecvenţă la zi.

În condiţiile economice actuale, deciziile bugetare sunt acte de esenţă politică, iar administraţiile publice au un rol de importanţă sporită în economie şi în societate, fenomen evidenţiat de volumul şi structura cheltuielilor publice repartizate. Deciziile de optimizare a cheltuielilor publice pot fi ameliorate şi facilitate prin luarea în consideraţie a incertitudinii, care influenţează selecţia proiectelor şi alegerilor bugetare. Ameliorarea deciziilor financiare şi creşterea eficacităţii bugetului poate fi realizată prin regruparea cheltuielilor în grupe mai importante din punct de vedere al analizei financiare şi economice. Totodată cunoaşterea şi aplicarea metodelor moderne ale analizei permite o mai bună raţionalizare a bugetului

Unitatea de curs Managementul resurselor umane în Administraţia Publică defineşte o serie de metode și tehnici care se utilizează la gestiunea resurselor umane în organizaţia publică. Programul cursului include studierea fundamentelor teoretice ale managementului resurselor umane în AP.  Este dezvăluit conceptul culturii organizaționale și conținutul muncii managerilor, strategii și politici în domeniul managementului resurselor umane, se examinează tehnologia analizei și descrierea posturilor în planificarea resurselor umane, recrutarea, selecţia şi pregătirea personalului în Administraţia Publică.