Unitatea de curs Managementul resurselor umane în Administraţia Publică defineşte o serie de metode și tehnici care se utilizează la gestiunea resurselor umane în organizaţia publică. Programul cursului include studierea fundamentelor teoretice ale managementului resurselor umane în AP.  Este dezvăluit conceptul culturii organizaționale și conținutul muncii managerilor, strategii și politici în domeniul managementului resurselor umane, se examinează tehnologia analizei și descrierea posturilor în planificarea resurselor umane, recrutarea, selecţia şi pregătirea personalului în Administraţia Publică.