Unitatea de curs Managementul strategic al resurselor umane se itegreaza organic in ansamblul materiilor incluse in pregatirea viitorilor specialisti in domeniul managementului resurselor umane utilizind cunostintele asimilate de masteranzi la urmatoarele discipline: contractul individual de munca, sociologia conducerii, parteneriatul social in sfera muncii, oferind cunostinte, metode si procedee ce vor fi utilizate in alte materii.

Unitatea de curs Managementul strategic al resurselor umane defineşte o serie de metode și tehnici care se utilizează la organizarea și desfășurarea activităţii de gestiune a resurselor umane într-o organizație. Programul cursului include studierea fundamentelor teoretice ale managementului organizației și managementului resurselor umane. Este dezvăluit conceptul culturii organizaționale și conținutul muncii managerilor, strategii și politici în domeniul managementului resurselor umane, se examinează tehnologia analizei și descrierea posturilor în planificarea resurselor umane, conceptelor de post, funcție, meserie, specialitate.