Cette formation s'adresse à l'ensemble des enseignants francophones de l’Université d’État „Alecu RUSSO” de Bălți, appelés à reconceptualiser et à réorganiser les dispositifs d’évaluation sur Moodle au sein de leur institution.

Pré requis

Pour pouvoir suivre cette formation avec succès, il faut au préalable disposer d’un cours sur la plate-forme Moodle de l’université et des tests format .word.


Sudierea cursului Traducere I este necesară pentru a forma cunoștințe sistematice despre modalitățile, mijloacele şi tehnicile de transformare a unităților de limbă în procesul de traducere. Traducerea este tratată ca mediere interlinguală. Cursul constă din două module.

Modulul I explică clar conexiunea dintre lingvistică și traducere, revenind la noțiunile lingvistice de semn lingual, denotat, concept mintal şi realitate extra linguală, și altele. Studenții vor analiza procesul de comunicare din punct de vedere al traducerii. În cadrul acestui modul studenții află despre modelul de traducere şi procesare a textului, descrierea şi analiza procesului de traducere, însușesc tipurile de transformări şi aplică aceste transformări în traduceri practice. Studenții fac cunoștință cu tipurile de traducere şi particularitățile lor. În cadrul acestui modul se propun metode de traducere specifice fiecărui tip de traducere.

Modulul II este în strânsă corelare cu disciplina Stilistică funcțională, familiarizând studenții cu texte specializate. Studenților li se propun pentru studiere şi traducere texte economice, interviuri, texte social-politice, programe de business, contracte şi texte legale. Se discută probleme ce țin de aceste tipuri de texte şi se propun soluții pentru a le rezolva.