Schimbările extrem de rapide a mediului extern autohton, care au o legătură indenspensabilă cu concurența, tehnologiile informaționale, globalizarea mediului de afaceri și  mulți alți factoti, determină creșterea importanței managementului startegic. Disciplina „Management startegic” reprezintă o abordare sintetic integratoare a tuturor domeniilor managementului.  Ca disciplină științifică, managementul strategic progresează permanent, pînă în prezent nu există idei identice la multe componente specifice. 

Cursul “Metode şi modele de analiza a riscului în afaceri” este destinat studenţilor ciclului II, masterat, specialitatea Administrarea afacerilor comerciale. Conform planului de studii, acest curs este obligatoriu, se promovează în semestrul III şi îi sunt atribuite 5 credite.

Conţinutul cursului:

Modulul 1. Natura, conceptul și clasificarea riscurilor în afaceri

Modulul 2. Riscurile în afaceri ca obiect al analizei economico-financiare

Modulul 3. Analiza riscului economic

Modulul 4. Analiza riscului financiar

Modulul 5. Analiza riscului de faliment

Modulul 6. Analiza riscurilor investiționale

Modulul 7. Managementul riscului prin prisma standardelor internaționale ISO 31000