Cursul Limbajul mass-media german propune familiarizarea studenților cu caracteristicile lingvistice ale textelor jurnalistice pe arii diverse, precum și dezvoltarea deprinderilor de rezumare a articolelor din ziarele și revistele germane. Unul dintre obiectivele principale ale cursului dat este creșterea nivelului de competențe lingvistice, comunicative și culturale.

La finele cursului studenții vor poseda cunoștințe temeinice teoretice și practice, un vocabular bogat din domeniul textelor jurnalistice, vor recunoaște caracteristicile ziarelor germane și austriece, vor poseda capacități de rezumare orală și în scris a textele jurnalistice din limba germană.