Disciplina Limbă engleză I face  parte din setul de discipline obligatorii la specialitatea „Limbă Engleză şi Limba Germană Traducători” având ca scop familiarizarea studenţilor la nivelul A-1 cu sistemul fonetic, lexical și grammatical al limbii engleze, cu normele de comunicare orală şi scrisă în limba engleză în conformitate cu standardele internaţionale corespunzătoare nivelului dat, conform cărora, vorbitorul de limbă la nivelul A-1 poate înţelege şi folosi expresii uzuale cu scopul de a îndeplini anumite cerinţe specifice, se poate prezenta şi pune/ răspunde la întrebări despre aşa aspecte personale cum ar fi unde locuieşte, pe cine cunoaşte, ce lucruri posedă, etc.   La nivel A-1 studentrul poate comunica într-o conversaţie simplă, poate scrie o carte poştală scurtă şi simplă, poate completa formulare cu detalii personale, informaţii referitoare la data calendaristică sau loc, etc. Pentru atingerea scopurilor propuse se vor audia dialoguri tematice, se vor studia texte autentice simple, însoţite de seturi de exerciţii lexicale, de pronunţie şi gramaticale pentru a dezvolta compenţele necesare de  vorbire, citire şi scriere corectă în limba engleză cu o ulterioară aplicare în practică, se vor face lecturi suplimentare și traduceri simple. Toate acestea vor  aduce la dezvoltarea abilităților de vorbire fluentă și scriere coerentă în limba engleză.

Cursul “Psihosexologie” este destinat studenţilor anului II de studii (studii la zi), specialitatea psihologie. Acesta reprezintă o disciplină importantă în pregătirea studenţilor la specialitatea  - Psihologie. În urma studierii lui studenţii vor trebui să:

-            cunoască şi să prezinte sarcinile cursului universitar „Psihosexologie”;

-            descrie problemele contemporane cu privire la sexualitate şi legătura acesteia cu viaţa psihică a individului uman;

-            însuşească un sistem de cunoştinţe cu privire la dezvoltarea psihică şi sexuală a omului.

Competenţele şi deprinderile formate vor permite studenţilor să proiecteze mai eficient activitatea de educaţie psihosexuală şi consiliere psihologică a tinerilor/cuplurilor.

Cursul de istoriografie universală face parte din componenta formativă a învăţământului istoric. Cursul are drept obiectiv, formarea gândirii istorice prin asimilarea cunoștințelor privind metodele şi concepțiile domeniului de cunoaștere istorică. Cursul urmăreşte cu predilecţie evoluția  scrierii istorice, modul în care textul istoric recuperează trecutul şi relaţia cu marile proiecte și procese politice, sociale și culturale, fiind structurat pe principiul etapelor istorice, curentelor culturale și științifice.
Cursul oferă studenților competenţe formative, interpretative şi metodologice privind predarea istoriei şi cultura istorică. Metodologia utilizată în cadrul cursului sunt module formate din prelegeri, seminare și lucrul individual al audienților cu textele extrase din operele istoriografice universale.