Cursul Lexicologia limbii engleze este destinat studenţilor anului II, Facultatea de Litere, care deţin cunoştinţe teoretice şi practice de lingvistică. Acesta este unul din cursurile obligatorii în care se studiază legile şi regulile de formare a unităţilor lexicale, latura lor  semantică,  precum şi particularităţile de folosire a acestor unităţi în construcţiile de ordin superior (stabile şi libere) ale limbii engleze moderne. Cursul  facilitează însușirea unui  set  întreg de disciplini, cum ar fi Stilistica limbii engleze, Lingvistica generală, Tipologia ş.a.