În condiţiile economiei de piaţă, rolul derivatelor financiare, ca factor de importanţă sistemică a creşterii economice, se evidenţiază prin formarea unei structuri temporale mai echitabile şi mai coerente atât de pe poziţia investitorilor, cât şi a băncilor. Tranzacţionarea activă a acestor instrumente inovatoare poate provoca instabilitate, însă ele contribuie ulterior la dezvoltarea pieţei şi la creşterea responsabilităţii membrilor săi, influenţând mecanismul de funcţionare a sectorului bancar şi economia în general.

Unitatea de curs „Instrumente financiare derivate” urmăreşte să asigure fundamentele pieţelor instrumentelor financiare derivate. La finalizarea cursului, studentul va fi familiarizat cu noţiunile şi conceptele specifice pieţelor derivatelor financiare şi va fi capabil să diferenţieze principalele instrumente financiare derivate utilizate în practica financiară.