Conținutul unității de curs „Managementul riscului bancar” se bazează pe o combinație între teoria modernă a riscurilor bancare și cadrul de reglementare actual care reglementează activitățile băncilor din Republica Moldova. Unitatea de curs „Managementul riscului bancar” are drept scop formarea specialistului capabil să cunoască procesele de prelucrare a informaţiei din domeniul managementului riscului bancar, prin identificarea riscurilor bancare şi elaborarea metodelor de eliminare a acestuia şi este destinată studenţilor de la ciclul II, studii superioare de master cu frecvenţă la zi.