Modulul „Formarea conceptelor matematice la preșcolari. Matematica distractivă” face parte din didacticile speciale și prezintă o disciplină de pregătire profesională. „Formarea conceptelor matematice la preșcolari. Matematica distractivă” are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii elementare, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi și urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe specifice, necesare proiectării și desfășurării diverselor tipuri de distracții matematice: șarade, curiozități numerice, labirinturi, jocuri de transformări în spațiu.