Cursul Analiza lexico- gramaticală a textului englez oferă  studenţilor  ore teoretice care îi familiarizează cu regulile de formare a unităţilor lexicale, regulile gramaticale, normele stilistice, latura semantică a cuvintelor, şi ore practice în care se dezvoltă competenţa comunicativă şi  cele patru abilităţi. Acest curs, de asemenea, are drept  scop  de a-i familiariza pe studenţi cu componentele esenţiale ale textului artistic pentru a le dezvolta abilităţile de înţelegere şi interpretare a textului literar. În cadrul cursului  vor fi formulate unele repere pentru a facilita analiza şi sinteza conţinutului operei literare, de decodare corectă a mesajului şi de dezvoltare a competenţelor lingvistice şi comunicative ale studenţilor.

 Pe parcursul cursului studenţii vor lucra atît individual cît şi în echipe la elaborarea proiectelor ce ţin de lexicologia limbii engleze. Studenţii urmează sa facă prezentări în rezultatul cercetărilor făcute. Pentru o activitate mai efectivă a studenţilor lor li se vor propune materialele necesare şi consultaţii.