Unitatea de curs Bazele tehnologiei are scopul de iniţiere a studenţilor în domeniul mărfurilor şi determinării calităţii acestora. Cursul urmăreşte fixarea noţiunilor fundamentale de calitate, sortiment, clasificare a produselor, proces tehnologic, ambalare etc. Disciplina reprezintă un curs introductiv ce familiarizează studenţii cu grupele de mărfuri, sortimentul mărfurilor. Cursul îşi propune formarea viziunii asupra determinării calităţii mărfurilor alimentare şi nealimentare. Unitatea de curs Bazele tehnologiei constă în crearea ideilor fundamentale utile pentru viitorul economist, şi anume că nivelul exigenţelor calitative, al competitivităţii şi concurenţei este practic egal, atât pentru piaţa internaţională, cât şi pentru piaţa naţională. Cunoştinţele din cadrul unității de curs  anticipează studierea problemelor ce ţin de calitatea produselor. Este tot mai evidentă tendinţa de abordare a calităţii prin prisma siguranţei consumatorului.