Unitatea de curs Managementul inovațional se integrează organic în ansamblul materiilor incluse în pregătirea viitorilor economişti, manageri  utilizând cunoştinţele asimilate de studenţi la următoarele discipline: Teoria economică I, Teoria economică II, Marketing, Managementul calității, FMO I, FMO II.

Obiectul de studiu al unității de curs Managementul inovațional este sistemul integrat de regulamente, tehnologii, metode şi tehnici de gestiune a procesului inovațional în cadrul unei organizații.

Titularul cursului: Alina SUSLENCO, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar.

Biroul: Catedra de științe economice

E-mail: alina.suslenco@usarb.md

Orele de consultaţii: joi, 15:00 – 16:30. Consultațiile se oferă față în față, pe poșta electronică, prin videoconferință (aplicația Google Meet, Zoom, Discord).