Cursul  Analiza lexico-gramaticală a textului german  face parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială în procesul de formare profesională a studenţilor la specialitate. Accentul de predare a cursului constă în perfecţionarea abilităţilor a studenţilor de lectură globală, selectivă, cursivă şi orientativă. Alte obiective de învăţare sunt îmbogăţirea vocabularului printr-o analiză lexicală (ambiguitatea, familii de cuvinte, câmpuri semantice, unităţile frazeologice) şi achiziţionarea cunoştinţelor despre diverse genuri de texte literare (basm, legendă, fabulă, snoavă, povestire şi nuvelă) şi despre structura textului. Studenţii trebuie să-şi dezvolte abilităţile lor de analiză lexicală şi gramaticală la nivel de cuvânt, îmbinare de cuvinte şi de propoziţie şi să poată să determine caracteristicile genurilor de texte. În cadrul cursului se va opera cu texte germane autentice, în baza cărora au fost elaborate seturi de exerciţii lexicale şi gramaticale, menite să dezvolte competenţelor lingvistice.