1.      Idealul educațional

2.      Scopul educației muzicale.

3.      Descifrarea elementelor scopului educației muzicale.

4.      Funcțiile educației.

5.      Sensurile educației.

6.      Funcțiile educației muzicale.

7.      Principiile educaționale generale.

8.      Principiile specifice educației muzicale.

9.      Lecția – forma de bază de organizare a procesului educațional.

10.  Elementele procesului educațional.

11.  Cerințe didactice față de o lecție modernă.

12.  Cerințe psihologice față de o lecție modernă.

13.  Conceptul Muzicalității: capacitățile muzicale, care intră în concept, descrierea lor.

14.  Probe de testare a capacităților muzicale la copii.