Secţiunea I. (Subiecte teoretice)

1. Trăsăturile evoluției culturii/artei muzicale în perioada sfârsitul sec. XIX- prima jumătate a sec. XX.

1.  Impresionismul muzical: caracteristica generală. C. Debussy: caracteristica stilului componistic. Ciclul pentru copii „Colţul copiilor”: caracterizare.

 

2. M. Ravel: caracteristica stilului componistic. Caracterizarea creaţiei „Bolero”.

 

5.  S.Rahmaninov: caracteristica limbajului muzical. Grenurile muzicale prezente în creația lui S.Rahmaninov. Caracterizarea uneia dun creațiile lui S.Rahmaninov.

 

6.  S.Prokofiev. Povestea simfonică Petrică și lupul: istoria creării, personaje și instrumente, particularitățile principale ale construirii creației.

 

9. Tipul nou al spectacolului scenic creat de K.Orff: caracterizare. Cantata scenică „Carmina Burana”: caracterizare generală.

10. Noțiunea de formă muzicală. Prezentare generală.

11. Cezura în muzică: rolul cezurii, tipurile cezurii.

12. Tipurile facturilor muzicale (monodică, omofonă, polifonică): descriere generală.

13. Forma monopartită/perioada. Caracterizare. Tipurile perioadelor.

14. Forma bipartită simplă: caracterizare, coerența tematică, tonală, structurală a formei bipartite simpe.

15. Forma tripartită simplă: caracterizare, coerența tematică, tonală, structurală a formei tripartite simpe. Forma da capo al fine: caracterizare.

16. Forma tripartită amplă: caracterizare generală,  utilizarea, caracterizarea părților. Exemple de creații în formă tripartită amplă.

17. Forma de sonată/Allegro de sonată/Allegro de simfonie: istoricul apariției/constituirii, stilul artistic/muzical în care s-a adus la perfecțiune, trăsăturile distincte.

18. Ciclul de sonată/simfonie: istoricul constituirii, structura, trăsături distincte.

 

 

 Secţiunea II. (Creații pentru audiţie).

  1. C.Debussy. Nocturna „Nori”
  2. C.Debussy. Preludiul simfonic „Odihna de după amiază a unui Faun”
  3. C.Debussy. „Păstoraşul” din ciclul „Ungherașul copiilor”
  4. C.Debussy. „Zăpada dansează” din ciclul „Ungherașul copiilor”
  5. M.Ravel. „Pavana frumoasei din pădurea adormită”
  6. M.Ravel. Bolero
  7.   S.Rahmaninov. Concert pentru pian nr. 2, c-moll, op. 18: partea 1 Allegro  Moderato. 
  8.   S.Rahmaninov. Elegie
  9.    K.Orff. Cantata scenică „Carmina Burana”: I Primo vere Omnia Sol temperat”.

 

Proba aplicativă:

Realizați comentariu/cuvânt itroductiv la o lucrare muzicală din lista de audiție, raporatat la tema din curriculum, vârsta elevilor, conform metodologiei de prezentare a cuvantului introductiv, cu înaintarea a, minim, două obiective, sarcini de audiție.