Interpretarea instrumentală face parte din componenta de discipline de specialitate al planului de învățământ la domeniul general de studii Ştiinţe ale educaţiei, specialitatea Muzică.

Unitatea de curs Interpretare instrumentală (pian, instrumente aerofone, instrumente cu coarde, acordeon) contribuie la formarea atât a competenţelor şi abilităţilor artistice (interpretare solo/ansamblu, acompaniere), cât şi a competenţelor de orientare spre specialitate.

Cunoştinţele şi abilităţile dobândite la acest curs se integrează în disciplinele fundamentale şi de specialitate:

-          Teoria și istoria muzicii I, II, III, IV, V (F.01.O.002; F.02.O.009; F.03.O.017; F.04.O.024; F.05.O.032)

-          Introducere în didactica specialității F.01.O.003;

-          Didactica specialității  I;II, III,IV (F.02.O.010, F.03.O.018, F.04.O.026; F.05.O.035 )

-          Practica pedagogică la Educație muzicală în învățământul gimnazial (P.06.O.040)

În realizarea eficientă a procesului de Educaţie muzicală sub diversele sale forme (lecţie şcolară, activităţi extracurriculare), mânuirea unui instrument muzical este obligatorie şi indispensabilă.

În acest context, este importantă formarea competenţei de interpretare instrumentală a studenților. Organizarea/realizarea procesului educativ se efectuează în baza orelor individuale și este condiţionat de caracterul practic al activităţii Interpretarea instrumentală. Specificul disciplinei prevede studiul repertoriului instrumental, care îl constată lucrările muzicale din diferite: epoci, stiluri, curente, genuri, forme muzicale.