Teza de an.

În procesul de studii studenții realizează o teză de an (2 credite ECTS) care reprezintă o entitate separată în planul de învățământ. Teza de an prevede formarea la studenți a capacităților de căutare și analiză critică a informației despre realizarea procesului de educație muzicală, expunerii succinte a articolelor de specialitate din domeniul muzical-pedagogic.