Cursul practic de limbă engleză are ca scop familiarizarea studentului la nivel începător cu normele de bază de comunicare scrisă şi orală în limba engleză. Cursul face  parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială pentru urmarea traseului de discipline la specialitatea „ Învăţământ Primar şi Limbă Engleză”. Scopul cursului este de a pregăti studenţii să corespundă standardelor internaţionale corespunzătoare nivelului A1 –A2. Cursul dat pune accent pe aptitudinea de a citi, a asculta, a vorbi, a scrie.