Istoria pedagogiei familiarizează studenţii cu apariţia şi evoluţia pedagogiei în diverse perioade istorice, despre ideile pedagogice ale celor mai importanţi filosofi ai omenirii. Studenții au posibilitatea  să studieze şi să analizeze ideile marilor pedagogi, care au contribuit la  fundamentarea pedagogiei moderne.

Cursul de etnopedagogie reprezintă baza teoretico-metodologică de pregătire a viitorului pedagog. El asigură pregătirea studentului cu cunoştine şi deprinderi practice despre procesului educativ în societate şi contribuie la formarea lui ca pedagog.