Cursul Întroducere în Filologia Germanică reprezintă o disciplină fundamentală, care familiarizează studenţii anului II cu cele mai generale noţiuni filologice. Cursul propune o scurtă analiză diacronică a limbilor din familia indo-europeană, punând accentul pe ramura germanică, de unde face parte limba engleză şi ramura latină, de unde face parte limba română. El oferă date despre evoluţia scrisului, artefacte de origine germanică, manuscrise anglo-saxone, etape de dezvoltare a lexicografiei britanice şi americane, cît şi unele date despre evoluţia limbii engleze.