Cursul "Teoria și practica traducerii" este destinat studenților anului III și formează cunoștințe sistematice despre modalitățile, mijloacele și tehnicile de transformare a unităților de limbă în procesul de traducere.