Unitatea de curs „Achiziţii publice” se axează pe necesitatea de a utiliza corect şi eficient banii publici. Astfel, achiziţiile publice se confruntă cu aşa probleme precum frauda, risipa de bani prin efectuarea subcontractelor şi a supraevaluării preţurilor pentru produsele, serviciile sau lucrările contractate. În prezent, sistemul de achiziţii publice în Republica Moldova se apreciază ca fiind unul modern şi în concordanţă cu Directivele UE. Studierea acestui curs se bazează pe cunoştinţele acumulate de la disciplinele „Principiile economiei de piaţă”, „Finanţe publice” şi „Fiscalitate”, permiţând utilizarea categoriilor economico-financiare în viaţa cotidiană. Scopul cursului „Achiziţii publice” constă în asimilarea de către studenţi a celor mai importante şi mai actuale proceduri de atribuire în domeniul achiziţiilor publice şi depistarea soluţiilor pentru evitarea cauzelor de fraudă şi risipă de bani.