unităţi de curs.

Unitatea de curs Bazele activităţii bancare îşi propune abordarea şi aprofundarea aspectelor legate de rolul băncilor în economie, locul acestora în intermedierea financiară şi restructurarea bancară. Prin instituţiile sale, sistemul bancar asigură acumularea şi redistribuirea resurselor financiare, devenind astfel un intermediar financiar. Studierea unităţii de curs Bazele activităţii bancare presupune cunoaşterea termenilor cheie de la unităţile de curs Principiile economiei de piaţă şi Monedă şi credit.

Unitatea de curs Politici financiare ale întreprinderii are ca scop obţinerea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul gestiunii resurselor financiare la diferite niveluri în vederea implementării unei politici financiare eficiente. Implementarea unei politici financiare eficiente depinde de alegerea instrumentelor, metodelor şi abordărilor existente care sunt utilizate în managementul resurselor financiare, care asigură relaţia politicii financiare cu finanţele, sistemul monetar, managementul financiar, contabilitate, drept, statistică, matematică, informatică şi alte discipline funcţionale.

Studierea cursului respectiv permite studentului de a acumula cunoştinţele necesare pentru a corespunde cerinţelor atribuite unui specialist în domeniul finanţelor.