Cursul „Planul de investiții tehnice” vizează abordarea principalelor aspecte ale studierii activității investiționale a unei întreprinderi în vederea conceptualizării modalității de elaborare a unui plan de investiții tehnice. Componentele principale cuprind elementele activității investiționale a întreprinderii. De asemenea sunt abordate problemele principale ale planificării investițiilor, precum și a elaborării și evaluării proiectului de investiții tehnice în cadrul unei întreprinderi.


Obiectivul general al disciplinei este dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor cursanţilor în tratarea problemelor strategice ale managementului, privind problemele planificării activității investiționale a unei întreprinderi, precum și formarea abilităților de a gândi strategic prin elaborarea corectă a planului de investiții tehnice a întreprinderii.