Finanţele publice au cunoscut, în funcţie de perioadele istorice, diverse abordări la nivelul puterii politice, mediului academic şi universitar, specialiştilor în domeniu şi cetăţenilor din toate sferele vieţii sociale. Pentru puterea politică şi guvernamentală, finanţele publice, ca abordare macro de elaborare a politicii şi gestionare a banilor publici, reprezintă domeniul cu cea mai mare sensibilitate, dar şi cel mai important pentru realizarea tuturor obiectivelor politice şi de guvernare, indiferent de natura economică sau noneconomică.

Problemele actuale ale finanţelor publice în economia modernă sunt coerenţa politicii statului cu privire la impozitele şi cheltuielile publice şi eficacitatea acestuia; reglementarea fiscală care facilitează alocarea eficientă a resurselor economice, trecerea la o cale de dezvoltare inovatoare şi o creştere economică durabilă; reglementarea veniturilor populaţiei, care vizează reducerea diferenţierii excesive a sărăciei şi formarea unui spaţiu social unic; interacţiunea finanţelor statului cu cele locale şi punerea în aplicare a unei politici eficiente de egalizare bugetară; mecanismul economic de interacţiune a politicii fiscale şi politicii guvernamentale în domeniul stabilizării macroeconomice.