Solul este considerat ca unul din cele mai complexe sisteme naturale ale planetei, o componentă-cheie a mediului geografic, un complex biologic care se află în continuă transformare, un sistem polifuncţional pe care se sprijină funcţiile esenţiale ale vieţii pe pământ.

În cadrul ecosistemelor terestre solul îndeplineşte diverse funcţii: ecologice, industriale, sociale şi tehnico-economice.

Odată cu intensificarea proceselor de poluare pot fi menţionate cele mai importante funcţii ecologice:

·         funcţia de filtru, tamponare şi transformare, importantă nu numai pentru protecţia fondului edafic, dar şi pentru prevenirea perturbării lanţului trofic sol-planta-animal-om;

·          funcţia de conservare a apei şi sechestrarea carbonului sub formă de materie organică, importanţa cărora este amplificată în raport cu schimbările climatice globale;

·          funcţia de menţinere a biodiversităţii genetice.

Atât ştiinţei, cât şi întregii societăţi revine misiunea conservării solului, prevenirii degradării sale, întrucât solul este fundamentul perpetuării existenţei noastre.