Cursul Didactica educației tehnologice prezintă un curs din ciclul psohologo-pedagogic, este destinat pregătirii pedagogilor dea promova în gimnaziu disciplina de studiu Educație tehnologică.

      În cadrul acestui curs studenții: 

       - fac cunoștință cu strategiile, tehnicile didactice și instrumentarul metodic specific difciplinei de studiu Educație tehnologică;

       - aplică în practică cunoștințele generale formate anterior la disciplinele de studiu din ciclurile psihologo-pedagogic și tehnico-tehnologic .