Unitatea de curs „Bazele contabilităţii oferă o iniţiere în contabilitatea entității economice, în ansamblul mijloacelor şi procedeelor pe care această ştiinţă le utilizează. 

Prezentul curs cuprinde studierea terminologiei cu conţinut specific şi principiile ce stau la baza organizării contabilităţii, ceea ce îi va ajuta pe studenţi să înţeleagă şi să studieze mai uşor contabilitatea financiară, contabilitatea managerială, particularităţile contabilităţii în bănci, organizaţii bugetare şi alte discipline speciale prevăzute în planul de studii. Cea mai mare atenţie acest curs îl oferă totalităţii procedeelor care constituie metoda specifică de studiu al obiectului contabilităţii, cât şi metode comune altor discipline (documentaţia, evaluarea, inventarierea, calculaţia, bilanţul, dubla înregistrare, situaţii financiare etc.)

Cursul  „Bazele contabilităţii  este elaborat și structurat  în conformitate cu modificările recente survenite în Standardele Naționale de Contabilitate și cu Directivele UE. 

Prin scopul său unitatea de curs  „Bazele contabilităţii  îşi propune să formeze la studenţi o gândire economică şi deprinderi practice  privind  evidenţă contabilă a entităților, precum şi aptitudini necesare pentru a participa la luarea unor decizii economice importante.