Unitatea de curs „Fiscalitate” are o importanţă deosebită în formarea specialiştilor economişti, reprezentînd o treaptă necesară pentru crearea și consolidarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în domeniul fiscal, care va permite viitorilor specialişti să facă faţă cerinţelor crescânde ale economiei de piaţă, fiind competitivi pe piața muncii.

Unitatea de curs „Fiscalitate” abordează cercul de probleme legate de organizarea relaţiilor fiscale care apar între contribuabil şi bugetul de stat  în condiţiile economiei de tranziţie şi a celei de piaţă. Astfel, se studiază particularităţile tuturor taxelor şi impozitelor practicate în Republica Moldova şi se examinează atît la nivel teoretic cît şi aplicativ modalităţile de calcul şi de trecere în cont a impozitelor, perioadele fiscale pentru fiecare tip de impozite sau taxe, mărimea şi modalităţile de obţinere a  facilităţilor fiscale precum şi modul de perfectare a declaraţiilor fiscale. Se examinează răspunderea contribuabilului pentru neonorarea obligaţiilor sale faţă de bugetul de stat privind achitarea impozitelor şi taxelor şi alte aspecte ce ţin de raporturile care apar între contribuabil şi stat  în procesul desfășurării activităţii economice.