Unitatea de curs „Marketing” este prevăzută planului de studiu destinat pregătirii cadrelor cu studii superioare la specialitățile Business și Administrare”, „Contabilitate” „Finanţe și bănci”, făcând parte din pregătirea de specialitate a studenților. Această disciplină are ca scop aprofundarea cunoștințelor studenților în domeniul teoriei și practicii marketingului și familiarizarea lor cu aplicarea principiilor și tehnicilor de marketing în activitatea de producție, inclusive cea desfășurată de întreprinderile producătoare de bunuri și servicii destinate consumului productive.

Introducerea unei asemenea pregătiri a studenților are în vedere faptul că o mare parte din viitorii absolvenți vor putea ocupa posture în serviciile de marketing, aprovizionare sau desfacere ale unor întreprinderi producătoare, precum și în cadrul unor organe de îndrumare, coordonare și sinteză macroeconomică, unde se vor confrunta frecvent cu probleme de marketing.