Agricultura este una dintre ramurile de bază ale producţiei materiale şi ocupă locul cel mai important în economia Republicii Moldova. Principalul mijloc de producţie în agricultură este solul, care dacă este lucrat şi folosit raţional, devine mai fertil, ceea ce are o însemnătate foarte mare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii. Agricultura are două ramuri principale, strâns legate între ele: cultura plantelor şi creşterea animalelor. O atenţie deosebită este necesar de acordat problemelor diminuării consecinţelor negative a gospodăririi asupra mediului ambiant şi aplicării principiilor ecologice la producerea produselor alimentare.