Cursul „Fundamentele Managementului Organizației II” vizează abordarea principalelor aspecte ale planificării și administrării producţiei ca componentă a conducerii activităţii economice a unităţii industriale. Componentele principale cuprind proiectarea şi organizarea sistemelor din activităţile de bază, auxiliare şi de servire. De asemenea sunt abordate problemele principale ale controlului produselor în vederea asigurării competitivităţii pe piaţă.

      Având în vedere faptul că în multe domenii ale ştiinţei şi practicii, cunoştinţele se uzează, odată cu trecerea timpului și apare necesitatea de a însuși noi idei, cunoștințe în orice domeniu, în special al managementului unei întreprinderi de producție, managementul devine un pilon al viabilității unei organizații care asigură durabilitate și sustenabilitate.