Unitatea de curs „Contabilitatea în comerţ”  logic continuă cursul „Contabilitate financiară”. Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţele necesare privind evidenţa mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata, cu amănuntul şi în alimentaţia publică în conformitate cu cerinţele generale, ce rezultă din Standardele  Naţionale de Contabilitate.

Contabilitatea în comerţ le asigură studenţilor pregătirea teoretică, precum şi formarea deprinderilor corespunzătoare lucrului practic cu documentele primare şi registrele contabile care stau la baza înregistrărilor operaţiunilor la entităţile de comerţ.

Prin conținutul său unitatea de curs „Contabilitatea în comerţ” va contribui la formarea profesională a studenţilor ca specialiști în domeniul contabilității, capabili să asigure gestionarea corectă a stocurilor de mărfuri prin utilizarea diferitor forme de prețuri la mărfurile propuse spre vânzare; să aprecieze ireproșabil rezultatele activității comerciale în vederea obținerii de profituri. Prin scopul său, disciplina „Contabilitatea în comerț” își propune să formeze la studenți o gândire economică și deprinderi practice privind toate sectoarele de evidență a unităților comerciale.