Unitatea de curs „Principiile economiei de piaţă” urmăreşte iniţierea studenţilor în bazele economiei de piaţă şi reprezintă un element fundamental, constitutiv al ciclului disciplinelor generale. Cursul permite formarea unei imagini adecvate şi o conştientizare mai profundă a esenţei şi evoluţiei economiei, iar cunoştinţele din cadrul acestei disciplini contribuie la înțelegerea problemelor ce ţin de activitatea economică la diferite nivele organizaţionale (microeconomic, macroeconomic). Unitatea de curs se axează pe formarea viziunii asupra economiei ca un sistem integru, complex și este unul dintre principalii piloni ai formării unui specialist cu studii superioare de licență. Scopul unității de curs „Principiile economiei de piaţă” este însuşirea logicii funcţionării şi dezvoltării economiei, interdependenţa ei cu alte procese şi instituţii sociale şi suscitarea interesului studenților faţă de teoria economică ca ştiinţă utilă ce va contribui la adoptarea deciziilor corecte şi raţionale. 

„Principiile economiei de piaţă” reprezintă un curs introductiv în sistemul științelor economice ce familiarizează studenţii cu principiile funcţionării şi dezvoltării economiei de piaţă. Studenții trebuie să dețină competențe generale, specifice pentru absolvenții ciclului liceal.