Programul cursului va permite familiarizarea studenţilor cu conceptul de antreprenoriat  utilizat în teoria şi practica mondială. Pentru însușirea obiectului dat, drept bază le servesc cunoștințele căpătate la așa discipline cum sunt: „Teoria economică”,  „Fundamentele managementului organizației”, „Economia firmei”, „Managementul aprovizionării și vânzărilor”. Principiul de bază în elaborarea materialului didactic la disciplina „Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii” este elucidat de sistematizarea  modificărilor,  ce  survin  în  caracteristicile  managementului  afacerilor  mici  şi mijlocii şi în caracteristicile personale şi profesionale ale întreprinzătorilor-manageri, la diferite etape ale ciclului de viaţă al afacerii.

 


Acest curs este destinat elevilor din clasa a VIII-a la Unitatea Baze de date în Excel, care cuprinde următoarele teme:

  1. Elementele unei baze de date;
  2. Gestionarea listelor;
  3. Sortarea înregistrărilor;
  4. Selectarea înregistrărilor;

Sper ca acest curs să fie accesibil elevilor din clasa a VIII- a la înțelegerea materialului din Unitatea Baze de date în Excel.

Modulul “Didactica disciplinei școlare (limba engleză)” face parte din ciclul disciplinilor de specialitate obligatorii pentru formarea profesională a profesorilor de limbă engleză din țară. Cursul crează o solidă bază teoretică şi practică familiarizând cursanții cu metode, procedee și strategii ce vor fi utilizate în procesul predării limbii engleze atât în şcoala primară şi medie cât ți în liceu.