Cursul Limba engleză 1 este o parte componentă obligatorie a disciplinelor de specialitate destinat studenţilor anului I. Disciplina dată este axată pe familiarizarea studenţilor cu sistemul fonetic, lexical și grammatical al limbii engleze în conformitate cu activitățile de învățare și abordare funcțională a sistemului dat. În cadrul acestui curs introductiv vor fi formulate unele repere pentru înțelegerea, imitarea, reproducerea, și traducerea  conţinutului materialului studiat, care, la rândul lor, vor continua procesul de dezvoltare a competenţelor lingvistice şi comunicative ale studenţilor.

Disciplina Limba engleză I se axează pe dezvoltarea abilităţilor de comunicative ale studenţilor, ceea ce le va permite să devină mai fluenţi în procesul de comunicare. Pentru atingerea scopului pus vor fi audiate dialoguri, având drept scop însușirea expresiilor uzuale la nivel de "supravietuire", cel al raporturilor sociale, al petrecerii timpului liber, al calatoriilor, al schimbului de informatii legate de timp, etc. și de a folosi propoziții simple și corecte din punct de vedere grammatical. Studentul de la nivelul A1 trebuie să fie capabil să scrie o carte poștală scurtă si simplă, o scrisoare personală/amicală, să completeze formulare cu detalii personale, informatii referitoare la data calendaristică sau loc. Toate acestea vor fi realizate în baza unor texte simple, adaptate pentru nivelul A1 ce vor fi însoțite de exerciții lexico-gramaticale și de pronunție, care au drept scop dezvoltarea abilităților de vorbire fluentă și scriere coerentă.