Prezentul curs este o reprezintare schematică a principalelor teme la disciplina Managementul resurselor umane (Drept, specialitatea Administrație publică) elaborat cu scopul ușurării asimilării informației.